Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Η φωνή της Αγάπης Του στο Ρέθυμνο

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Δαμιανάκης Γ. Ιωάννης ιζ'


Ιωάννης ιβ'


Ζαχαρίας θ' - Ματθαίος κα'

Μελετητής της Βίβλου

Θαύματα του Ιησού

 

ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ Ματθαίος Μάρκος Λουκάς Ιωάννης
Θεραπεία φυσικών και πνευματικών διαταραχών
Λεπρός η:2-3 α:40-42 ε:12-13
Δούλος Εκατόνταρχου η:5-13 ζ:1-10
Πεθερά Πέτρου η:14-15 α:30-31 δ:38-39
Δύο Γαδαρηνοί η:28-34 ε:1-15 η:27-35
Αιμορροούσα θ:20-22 ε:25-29 η:43-48
Δύο τυφλοί θ:27-31
Κουφός Δαιμονιζόμενος θ:32-33
Άνθρωπος με ξερό χέρι ιβ:10-13 γ:1-5 ς:6-10
Τυφλός, κουφός δαιμονιζόμενος ιβ:22
Κόρη Χαναναίας ιε:21-28 ζ:24-30
Επιληπτικό αγόρι ιζ:14-18 θ:17-29 θ:38-43
Ο Βαρτίμαιος κι ο άλλος τυφλός κ:29-34 ι:46-52 ιη:35-43
Ο κουφός μογίλαλος ζ:31-37
Δαιμονιζόμενος στην συναγωγή α:23-26 δ:33-35
Τυφλός στην Βηθεσδά η:22-26
Η συγκύπτουσα ιγ:11-13
Ο υδροπικός ιδ:1-4
Οι δέκα λεπροί ιζ:11-19
Το αυτί του Μάλχου κβ:50-51
Ο γιός του βασιλικού δ:46-54
Ο άρρωστος, κολυμβήθρα Βηθεσδά ε:1-9
Ο εκ γενετής τυφλός θ:1-39
Εξουσία πάνω στις δυνάμεις της φύσης
Ησυχάζει την τρικυμία η:23-27 δ:37-41 η:22-25
Περπατάει πάνω στα νερά ιδ:25 ς:48-51 ς:19-21
Διατροφή των 5000 ιδ:15-21 ς:35-44 θ:12-17 ς:5-13
Διατροφή των 4000 ιε:32-38 η:1-9
Νόμισμα στο στόμα του ψαριού ιζ:24-27
Η συκιά ξεραίνεται κα:18-22 ια:12-14
ια:20-26
Θαύματα κατά το ψάρεμα ε:1-11 κα:1-11
Το νερό γίνεται κρασί β:1-11
Αναστάσεις από τους νεκρούς
Η κόρη του Ιάειρου θ:18-19
θ:23-25
ε:22-24
ε:38-42
η:41-42
η:49-56
Ο γιός της χήρας στη Ναΐν ζ:11-15
Ο Λάζαρος ια:1-44

Εγκυκλοπαίδεια

Αρειανισμός

Αιρετική χριστιανική διδασκαλία που εμφανίστηκε στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ. Θεωρείται μία από τις 3 μεγαλύτερες χριστιανικές αιρέσεις, μαζί με τον Νεστοριανισμό (εμφανίστηκε τον 5ο αιώνα μ.Χ. και υποστήριζε ότι ο Ιησούς υπήρξε ως δύο πρόσωπα, ο άνθρωπος και ο θεϊκός Γιος του Θεού, κι όχι ως ενιαίο πρόσωπο) και τον Μονοφυσιτισμό (εμφανίστηκε τον 5ο αιώνα μ.Χ. θεωρώντας ότι η θεϊκή φύση του Χριστού υπερίσχυε της ανθρώπινης).

Οι θεολογικές θέσεις του Αρειανισμού  έγιναν γνωστές το 319 μΧ από τον θεολόγο Άρειο (260 – 336 μΧ), ο οποίος έζησε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ο Άρειος ήταν δεινός ομιλητής, ιδιαίτερα μορφωμένος και με μεγάλη επιρροή στην τοπική εκκλησία, σαφώς επηρεασμένος όμως από την αριστοτελική φιλοσοφία και τις απόψεις  του Ωριγένη (185 – 251 μ.Χ.) που υποστήριζε ότι ο Υιός είναι κατώτερος στην εξουσία σε σχέση με τον Πατέρα,  απέρριψε την θεϊκή υπόσταση του Ιησού, τον οποίο θεωρούσε γέννημα ή κτίσμα του Θεού και άρα όχι κατ΄ ουσίαν Θεό, ο οποίος είναι μοναδικός, αγέννητος, άναρχος και αιώνιος.  Δίδασκε ακόμη ότι ο Χριστός βρέθηκε στην θέση του Υιού του Θεού, επειδή ο Θεός τον αναβάθμισε εκεί έχοντας προβλέψει ότι θα σταθεί μέχρι το τέλος τελείως δίκαιος.

Περισσότερα...