Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Η φωνή της Αγάπης Του στο Ρέθυμνο

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Δαμιανάκης Γ. Ιωάννης ιζ'


Ιωάννης ιβ'


Ζαχαρίας θ' - Ματθαίος κα'

Ιωνάς

Ιωνάς - α:3 Ο Ιωνάς προσπαθεί να ξεφύγει

ΙΩΝΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο, εδ. 3
O Ιωνάς προσπαθεί να ξεφύγει

Και εσηκώθει ο Ιωνάς δια να φύγει εις Θαρσείς

Εάν αληθεύει ο ισχυρισμός πολλών ερευνητών, ότι η Θαρσείς είναι στα νότια παράλια της Ισπανίας, τότε ο Ιωνάς ξεκίνησε να πάει στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που του είπε ο Θεός. Η Νινευή βρισκόταν 800 χλμ ΒΑ της Παλαιστίνης ενώ η Θαρσείς 3200 χλμ δυτικά, στο τέλος του ως τότε γνωστού κόσμου.

από προσώπου του Κυρίου

Είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια του προφήτη να μην υπακούσει στην κλήση του. Κι ενώ ο Θεός θέλει να τον συνοδέψει στην διαδρομή του, αυτός διαλέγει ένα διαφορετικό ταξίδι για να αποφύγει τον Θεό.

Γι' αυτό το βιβλιο του Ιωνά είναι ένα σημαντικό βιβλίο για του πιστούς, κι ιδιαίτερα για τους χριστιανούς εργάτες, γιατί δεν μας δείχνει απλά την μετάνοια ενός αμαρτωλού έθνους, αλλά μας φανερώνει το πώς ο Θεός εργάζεται και αγωνίζεται, για να καταφέρει να φτάξει την καρδιά του δικού Του εργάτη.

Για τον Θεό ίσως είναι εύκολο να πείσει ένα άπιστο έθνος (Νινευή, κεφάλαιο 3), ή να Τον υπακούσει μία κολοκυθιά κι ένα σκουλίκι (κεφάλαιο 4), ακόμη και να κάνει να Τον ακούσουν οι νεκροί (Ιωάννης ια). Πολλές φορές όμως είναι πολύ δύσκολο να καταφέρει να Τον υπακούσουν οι δικοί Του εργάτες.

Άλλωστε ο Ιωνάς δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα. Πολλή γνωστή είναι κι η ιστορία της Καινής Διαθήκης, όπου ο Θεός προσπαθεί κι αγωνίζεται να πείσει τον Πέτρο να κυρήξει το Ευαγγέλιο και στους απερίτμιτους  Εθνικούς (Πράξεις κεφάλαιο 10).

και κατέβη εις Ιόππην και ευρήκε πλοίον πορευόμενον εις Θαρσείς

Πολλοί χριστιανοί, θεωρούν ότι η ευόδωση των πράξεών τους, είναι και σημάδι ότι ο Θεός συμφωνεί με αυτές. Ο Ιωνάς θέλει να πάει στις Θαρσείς, και βρίσκει πλοίο που πάει ακριβώς στον προορισμό του! Όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιό του, μήπως είναι ο Θεός που τον ευλογεί;

Το ότι ο Θεός όμως μας αφήνει ελεύθερους να ενεργούμε, και δεν έχει επέμβει ακόμη, δεν μας δίνει το δικαίωμα να ησυχάζουμε. Η αυτοκριτική μας δεν γίνεται με το αν ευοδώνονται οι πράξεις μας, αλλά με το αν οι πράξεις μας υπακούνε στις εντολές Του.

Ο Κύριος, μέσω του προφήτη Ιερεμία φωνάζει για τον λαό Του, ότι ενώ ο ίδιος ο Θεός ήταν η πηγή των ζωντανών νερών, ο λαός Του όχι μόνο Τον εγκατέλειψε, αλλά έσκαψε και λάκκους για να βρίσκει από εκεί νερό. Μπορεί το σκάψιμο να είχε επιτυχία, μπορεί να βρίσκανε και να πίνανε νερό, όμως δεν ήτανε το αληθινό νερό, το ζωντανό νερό, κι οι λάκκοι τους ήταν λάκκοι συντριμμένοι που δεν μπορούσαν να κρατήσουν το νερό για πολύ ώρα. Κι η επιτυχία του Ιωνά να βρεί πλοίο, είναι προσωρινά ένας λάκκος, που προς ολίγον του προσφέρει το νερό που χρειάζεται για να ξεδιψάσει, πολύ σύντομα όμως θα συντριφθεί.

"Διότι δύο κακά έπραξεν ο λαός μου. Εμέ εγκατέλειπον την πηγή των ζώντων υδάτων, και έσκαψαν εις εαυτούς λάκκους, λάκκους συντετριμμένους, οιτινες δεν δύνανται να κρατήσωσιν ύδωρ"
(Ιερεμίας β:13)

και έδωκεν τον ναύλον αυτού

Ο "νόμιμος παραβάτης". Δεν πάει παράνομα στην Θαρσείς. Το ταξίδι του είναι ολόσωστο. Έχει πληρώσει τα εισητήριά του. Δεν υπάρχει καμία παράβαση σε αυτόν. Είναι άραγε αμαρτία να πάει κανείς στην Θαρσείς;

Πολλές φορές σαν χριστιανοί λειτουργούμε σαν τον Ιωνά. Εκτελούμε όλες τις εντολές, όλα τα διατάγματα, και σαν τους Φαρισσαίους δικαιώνουμε τους εαυτούς μας. Όλα είναι εντάξει. Βρήκα το πλοίο που έψαχνα, όλα έγιναν όπως τα έχω στο μυαλό μου, πλήρωσα και τα εισητήρια, άρα είμαι εντάξει.

Δεν είναι αμαρτία να πάει κάποιος στην Θαρσείς. Για τον Ιωνά όμως είναι, γιατί η κλήση του και η εντολή που έχει λάβει είναι διαφορετική.

και επέβη εις αυτό, δια να υπάγη μετ' αυτών εις Θαρσείς

Αφού κι οι άλλοι κάνουν το ίδιο ταξίδι, άρα μήπως και για τον Ιωνά όλα θα ήταν εντάξει; Πόσες φορές δεν έχει ακουστεί η φράση από ανθρώπους που μιλάνε για την ζωή μετά τον θάνατο, να λένε ότι "Θα πάω κι εγώ όπου θα πάνε κι οι πολλοί"!

Όμως δεν κρινόμαστε σύμφωνα με το τί κάνουν οι γύρω μας, αλλά ο καθένας μας θα κριθεί για τα δικά του πεπραγμένα, αν έπραξε τα αγαθά ή τα φαύλα. Αν υπάκουσε στις εντολές που ο Θεός του έδωσε προσωπικά ή όχι. Οι ναύτες του καραβιού, οι εθνικοί και άπιστοι που δεν γνωρίζουν τον αληθινό Θεό (εδάφιο 4), ο Θεος θα τους ευοδώσει να φτάσουν στον προορισμό τους, όμως ο Ιωνάς ο προφήτης του αληθινού Θεού δεν θα καταφέρει να φτάσει στον προορισμό του.

από προσώπου του Κυρίου

Η δεύτερη αναφορά στο ίδιο εδάφιο, τονιζει την πραγματικά μεγάλη αγωνία του Ιωνά να καταφέρει να μην βρίσκεται κάτω από την Θεϊκή επιρροή. Κι αν ο Ιωνάς ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό ανυπάκουου εργάτη, ίσως τότε το βιβλίο του να μην βρισκόταν καν μέσα στον Βιβλικό Κανόνα.

Όμως πολλές φορές, πολλοί εργάτες, δυσκολεύτηκαν να αποδεχτούν την πρόσκλησή Του.

Δεν είναι μόνο ο Πέτρος που δυσκολευόταν να πάει στους Εθνικούς, αλλά κι ο Μωϋσής που δεν ήθελε να επιστρέψει στην Αίγυπτο για να ελευθερώσει τον λαό (Έξοδος γ' και δ'), ή κι ο πλούσιος νέος που απέριψε την πρόσκληση του Ιησού να Τον ακολουθήσει, διότι είχε "κτηματα πολλά" (Ματθαίος ιθ:22)

Κανείς όμως τελικά δεν θα μπορέσει να αποφύγει το πρόσωπο του Κυρίου. Κάποια μέρα, όλοι οι άνθρωποι να Τον προσκυνήσουμε.

"διά να κλίνη εις το όνομα του Ιησού παν γόνυ επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός"
(Φιλιππησίους β:10-11)

Κανένας δεν θα καταφέρει να κρυφτεί από τον Θεό. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρξε κι ένας άλλος λαός που προσπάθησαν να κρυφτούν από τον Θεό. Οι Εδωμίτες, απόγονοι του Ησαΰ, έχτισαν τις πόλεις τους σε απόκρημνες κορυφές, κι υπερηφανεύονταν ότι κανένας ποτέ δεν θα καταφέρει να τους ενοχλήσει. Και τότε ο Κύριος μέσω του προφήτη Αβδιού τους είπε:

"Εαν μετεωρισθής ως αετός, και εάν θέσης την φωλεάν σου αναμέσον των άστρων, και εκείθεν θέλω σε καταβιβάσει, λέγει Κύριος"
(Αβδιού 4)

 

 

Εγκυκλοπαίδεια

Νεομηνίες

Το φεγγάρι είχε ιδιαίτερη σημασία στο ημερολόγιο των αρχαίων, και το λάτρευαν σαν θεότητα. Η λατρεία των ουράνιων σωμάτων ήταν βέβαια απαγορευμένη για τον Ισραήλ, αλλά η πρώτη μέρα της νέας σελήνης (νέα μήνη = νεομηνία) γιορτάζοταν πανηγυρικά με θυσίες, σαλπίσματα και αργία (Αριθμοί κη:11-15).