Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Η φωνή της Αγάπης Του στο Ρέθυμνο

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Δαμιανάκης Γ. Ιωάννης ιζ'


Ιωάννης ιβ'


Ζαχαρίας θ' - Ματθαίος κα'

Τίτλος Scripture Speaker Ημερομηνία Series
Δαμιανάκης Γ. Ιωάννης ιζ' John 17:20 2016-04-29 Επισκέπτες
Ιωάννης ιβ' John 12:20 2016-04-27 Κηρύγματα
Ζαχαρίας θ' - Ματθαίος κα' Zechariah 9
Matthew 21
2016-04-24 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Μάρακας Μ. Λουκάς κγ' Luke 23 2016-04-22 Επισκέπτες
Ματθαίος κ' Matthew 20:17-29 2016-04-20 Μαθήματα
Ψαλμός κζ' - Ιωάννης ς' Psalm 27
John 6
2016-04-17 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ιωάννης ιζ' John 17 2016-04-15 Κηρύγματα
Περιάλης Αντ. Ματθαίος ια' Matthew 11 2016-04-13 Επισκέπτες
Λουκάς κ' Luke 20:1-26 2016-04-08 Κηρύγματα
Ματθαίος κ' Matthew 20:1-17 2016-04-06 Μαθήματα
Ησαίας - Λουκάς ε' Isaiah
Luke 5
2016-04-03 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Τιμόθεος β β' 2 Timothy 2 2016-04-01 Κηρύγματα
Χρονικον β ιδ'-ις' 2 Chronicles 14
2 Chronicles 16
2016-03-30 Κηρύγματα
Ψαλμός ο' - Πράξεις των Αποστόλων δ' Psalm 70
Acts 4
2016-03-27 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Μητράκη Π. Πράξεις των Αποστόλων β' Acts 2 2016-03-25 Επισκέπτες
Ματθαίος ιθ' Matthew 19 2016-03-23 Μαθήματα
Ψαλμός λζ' - Ματθαίος ε' Psalm 37
Matthew 5
2016-03-20 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Έσδρας ε' Ezra 5 2016-03-18 Κηρύγματα
Ματθαίος ιθ' Matthew 19 2016-03-16 Μαθήματα
Τσουκανάς Τ. Λουκάς ς' Luke 6:46 2016-03-13 Κυριακάτικα Κηρύγματα

Εγκυκλοπαίδεια


Η Πεντάτευχος είναι τα 5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ονομάστηκε έτσι επειδή στην αρχαιότητα τα βιβλία είχαν την μορφή κυλίνδρου, (που στα Ελληνικά αποκαλούνταν "τεύχη"), και φυλάσσονταν σε προστατευτικές θήκες.  Έτσι Πεντάτευχος σημαίνει πέντε τέτοιες κυλινδρικές θήκες. 

Περισσότερα...